Kategorie

Nasady najczęstsze pytania…

Jakie jest zastosowanie nasad ze względu na typ komina?

- kominy spalinowe (gaz): nasady Rotowent, typu Cagi, daszek (w odpowiednich wersjach materiałowych) i Dragon  
- kominy dymowe: DragonGenerator Ciągu Kominowego
- kominy wentylacyjne: Turbowent Tulipan, Turbowent Hybrydowy, Rotowent, nasada typu H, cylindrycznadaszek

Gdzie powinny być stosowane nasady?

Wszędzie tam, gdzie występują zakłócenia ciągu spowodowane działaniem wiejącego wiatru oraz w II i III strefie obciążenia wiatrem określonych Polskimi Normami.

Dlaczego na kominy dymowe nie można stosować nasady Turbowent, Tulipan, typu H, czy cylindrycznej?

Za względu na ilość substancji smolistych oraz sadzy, które powstają w procesie spalania, i osadzają się na elementach obrotowej nasady, lub w ich szczelinach i mogą skutecznie tłumić wylot dymu.

Czy nasada jest urządzeniem bezobsługowym?

Każda nasada jest częścią składową komina i podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez kominiarza: kominy wentylacyjne – 1 raz w roku, spalinowe – 2 razy w roku. Kominy dymowe – 4 razy w roku lub częściej, jeśli sytuacja tego wymaga.

Jaką nasadę zastosować na komin w przypadku, gdy odległość między kanałami jest bardzo mała?

Można zastosować jedną nasadę zbiorczą na wylotach wentylacyjnych z kilku kanałów wentylacyjnych pod warunkiem zachowania sumarycznej powierzchni przekrojów. Zastosowanie takiej nasady powinna być uzgodniona z inspektorem nadzoru i uprawnionym kominiarzem. Pod żadnym pozorem nie wolno łączyć wspólną nasadą przewodów wentylacyjnych razem ze spalinowymi lub dymowymi.

Czy nasada zabezpiecza przed opadami deszczu?

Podstawową funkcją nasady jest osłona komina przed wiejącym wiatrem i wspomaganie ciągu kominowego, dodatkowym efektem jest zwiększona ochrona otworu komina przed opadami deszczu. Przy bezwietrznej pogodzie nasada nie daje żadnego zysku energetycznego (nie wytwarza ciągu kominowego). Należy pamiętać jednak, iż żadna nasada nie będzie w stanie w 100% ochronić przewodu kominowego przed wodą opadową, której śladowe ilości na skutek różnych zjawisk mogą przedostawać się do komina. Dlatego zawsze powinno się montować nasady na kominach wyposażonych w miski (odstojniki) ewentualnie zamawiać podstawy dachowe wyposażone w specjalny odstojnik.

Czy nasady powinny posiadać jakieś atesty lub certyfikaty?

 

Wszystkie nasady stosowane na przewody zarówno wentylacyjne jak i spalinowe wedle polskiego prawa muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez instytucję do tego uprawnioną lub być znakowane znakiem CE. Stosowanie nasad bez wymaganych certyfikatów i aprobat jest niezgodne z prawem i nie gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. Przy zakupie nasady zawsze trzeba poprosić sprzedawcę o okazanie ważnej aprobaty technicznej lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z odpowiednią Normą. Wyrób nie posiadający aprobaty nie przeszedł szczegółowych badań laboratoryjnych i nie daje gwarancji prawidłowego działania.

Czy jest nasada obrotowa, którą można stosować do dużych budynków przemysłowych?

W ofercie są nasady które posiadają odpowiednie parametry (wydajności) by mogły być stosowane do wentylacji budynków użyteczności publicznej a także do obiektów przemysłowych. Nasady Turbowent i Rotowent Ø400 i Ø500 stanowią interesujące i bardzo atrakcyjne ekonomicznie rozwiązanie problemów wentylacji w takich budynkach.

Czy polskie prawo zaleca stosowanie nasad kominowych?

Polskie prawo budowlane zaleca stosowanie nasad kominowych na zakończenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań.
§ 146 . 1. Nasady kominowe o których jest mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach jeśli wymagają tego położeni budynków i lokalne warunki topograficzne.”

Czy nasada rozwiąże wszystkie problemy wentylacji grawitacyjnej?

Zastosowanie nasad kominowych nie zawsze jest rozwiązaniem problemów wentylacji lub ogrzewania, nasada może nie spełniać swojego zadania w okresach bezwietrznych, a także w przypadkach gdy pomieszczenie nie posiada odpowiedniego nawiewu powietrza (często przy wymianie okien na szczelne). Podstawą poprawnego działania nasad kominowych jest czysty, szczelny i właściwie dobrany przewód kominowy oraz cały układ odprowadzania spalin.

Co to jest Turbowent Hybrydowy?

To nasada będąca skrzyżowaniem nasady wiatrowej Turbowent i wentylatora elektrycznego. Jest propozycją do zastosowania w systemach wentylacji hybrydowej, łączącej prostotę wentylacji grawitacyjnej i niezawodność wentylacji mechanicznej. Nasada ta wyposażona jest w bezszczotkowy silnik elektryczny małej mocy oraz sterownik pozwalający w pełni zoptymalizować pracę nasady, tak by maksymalnie wykorzystała ona energię wiejącego wiatru. Dopiero w sytuacji braku wiatru rolę siły napędzającej turbinę przejmuje silnik elektryczny. Również zbyt silny wiatr, który spowodowałby szybsze obroty turbiny niż pożądane, powoduje hamowanie turbiny silnikiem elektrycznym. Tak skonstruowana nasada zapewnia nie tylko stabilny strumień usuwanego powietrza (który można sobie według potrzeby nastawić na sterowniku) ale ze względu na bardzo cichą pracę oraz niskie pobory mocy daje całkowite bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Jakie korzyści daje stosowanie nasad obrotowych (Turbowent) w stosunku do nasad stałych?

Nasady obrotowe reagują dynamicznie na podmuch wiatru, oznacza to, że sam fakt wystąpienia wiatru (często czynnika powodującego ciąg wsteczny) wywołuje obrót nasady, co z kolei powoduje wystąpienie podciśnienia w przewodzie dolotowym nasady, niezależnie od kierunku i kąta natarcia wiatru. Nasady stałe nie posiadają tej cechy i choć poprawnie wykonane dają ochronę przed zawiewaniem wiatru, to ich zysk energetyczny, określający wykorzystanie siły wiatru do wytworzenia ciągu kominowego jest kilkakrotnie niższy od obrotowych.

Jakie są koszty energii elektrycznej pobieranej przez silnik elektryczny Turbowenta Hybrydowego?

Dzięki temu, że Turbowent Hybrydowy napędzany jest silnikiem elektrycznym małej mocy pobierającym tylko 3W i tylko w sytuacji braku wiatru, co (w zależności od wysokości na której zamontowana jest nasada) zdarza się rzadko, koszty energii elektrycznej są minimalne i wahają się (w zależności od nastawionej wydajności turbiny) od 5 do 8gr za dobę użytkowania (zużycie od 0,12kWh do 0,2kWh energii/dobę).

Czy jest sens stosowania nasad uchylnych lub rozbieralnych?

Nasada kominowa powinna umożliwiać czyszczenie przewodu kominowego co wynika ze znowelizowanego prawa budowlanego. Wynika z niego również konieczność przeprowadzenia inspekcji i czyszczenia przewodów kominowych. Określony w rozporządzeniu jest wymóg czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych jeden raz w roku, spalinowych dwa, a dymowych cztery razy w roku. Wszystkie nasady produkowane  i przeznaczone do montażu na kominie, zarówno stałe (CAGI, H, a nawet daszki kominowe), jak i obrotowe (Turbowent),czy samonastawne (Rotowent) zostały tak przeprojektowane, że umożliwiają czyszczenie przewodu kominowego bez demontażu nasady, a jedynie przez jej odchylenie

Jaka jest najlepsza nasada na przewody spalinowe z kominka?

Najlepszą nasadą wydaje się być samonastawna nasada Rotowent Dragon, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie, dodatkowo bardzo wydajnie zwiększając podciśnienie (ciąg kominowy) w przewodzie dymowym. Konstrukcja nasady i umiejscowienie łożyskowania poza króćcem dolotowym zabezpiecza przed jej uszkodzeniem na skutek wysokiej temperatury. Układ łożyskowy (łożyska toczne) zapewnia cichą i bezobslugową pracę.

Czy jest jakaś mechaniczna nasada kominowa, która wydajnie zwiększy i ustabilizuje ciąg w bardzo krótkim kominie z urządzeń na paliwa stałe?

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie nasady mechanicznej - Generator Ciągu Kominowego. Generator ciągu wytwarza podciśnienie w przewodzie kominowym poprzez wykorzystanie zjawiska fizycznego - injekcji. Polega ono na wytworzeniu podciśnienia w głównym przewodzie kominowym poprzez wytworzenie strumienia powietrza w przewodzie pobocznym. Strumień powietrza wytwarzany jest przez wentylator znajdujący się poza obrębem przewodu kominowego. Ten sposób działania nie powoduje blokowania przewodu kominowego a także zapewnia urządzeniu odporność na wysokie temperatury.